Prvouka 2.roč. - Svět okolo nás - pracovní sešit 2

Autor: L. Bradáčová, il. K. Bittmanová

Nakladatelství Alter

EAN: a092883

Náš kód: 111327

Dostupnost: na skladě

Cena: 49.00 Kč


Pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožní vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV. Stejně jako 1. díl obsahuje problémové úlohy, prohlubuje kompetence žáků pro práci s textem, pro vyhledávání informací i pro skupinovou práci.

Doporučené doplňky:

Soubor nástěnných obrazů k prvouce 2.roč.

Nakladatelství Alter

Svět okolo nás - kartonová příloha k PS 1

Nakladatelství Alter

Svět okolo nás - kartonová příloha k PS 2

Nakladatelství Alter

Svět okolo nás - pracovní karty

Nakladatelství Alter

Prvouka 2.roč. - Svět okolo nás - učebnice

Autor: H. Rezutková Ilustrace: M. Tichá

Nakladatelství Alter

Prvouka 2.roč. - Svět okolo nás - pracovní sešit 1

H. Rezutková, L. Bradáčová

Nakladatelství Alter

Jan Vitoul

Středisko učebnic