Prvouka 2.roč. - Svět okolo nás - pracovní sešit 1

Autor: H. Rezutková, L. Bradáčová

Nakladatelství Alter

EAN: a092882

Náš kód: 111326

Dostupnost: na skladě

Cena: 49.00 Kč


Pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožní vytváření klíčových komepetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV. Obsahuje problémové úlohy, prohlubuje kompetence žáků pro práci s textem, pro vyhledávání informací i pro skupinovou práci.

Doporučené doplňky:

Soubor nástěnných obrazů k prvouce 2.roč.

Nakladatelství Alter

Svět okolo nás - kartonová příloha k PS 1

Nakladatelství Alter

Svět okolo nás - kartonová příloha k PS 2

Nakladatelství Alter

Svět okolo nás - pracovní karty

Nakladatelství Alter

Prvouka 2.roč. - Svět okolo nás - učebnice

Autor: H. Rezutková Ilustrace: M. Tichá

Nakladatelství Alter

Prvouka 2.roč. - Svět okolo nás - pracovní sešit 2

L. Bradáčová, il. K. Bittmanová

Nakladatelství Alter

Jan Vitoul

Středisko učebnic