Kontrolní prověrky z matematiky 9.roč.

Nakladatelství Blug - Petr Blumentritt

Sbírka úloh z matematiky 9.roč. s klíčem

Emilie Ženatá

Nakladatelství Blug - Petr Blumentritt

Matematika 9.roč. - nové vydání

Coufalová a kol.

Nakladatelství Fortuna

Matematika 9.roč. - Algebra - učebnice

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - Algebra - pracovní sešit

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - Geometrie - učebnice

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - Geometrie - pracovní sešit

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Matematika 9.roč. - metodická příručka

Binterová Helena, Fuchs Eduard, Tlustý Pavel

Nakladatelství Fraus

Geometrie 9.roč. - učebnice

Nakladatelství Nová škola Brno

Algebra 9.roč. - učebnice

Nakladatelství Nová škola Brno

Matematika - PC program 9P

Nakladatelství Nová škola Brno

Chvilky s algebrou 9.roč. - pracovní sešit

Nakladatelství Nová škola Brno

Rovnice, slovní úlohy II 9.roč.

Nakladatelství Nová škola Brno

Geometrie 9.roč. - pracovní sešit

Nakladatelství Nová škola Brno

Matematika 9.roč. - Práce s daty, úměrnosi a funkce - učebni

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Matematika 9.roč. - Práce s daty, úměrnosi a funkce - PS

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení matem.v 8-9.roč

Marie Randáčková a kol.

Nakladatelství Tvořivá škola

Matematický klokan 2000-2004 - Kadet 8-9.roč.

Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D., Mgr. Radek Horenský, Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Nakladatelství Prodos

Matematika 9.roč. - učebnice

RNDr. Josef Molnár, CSc., Mgr. Libor Lepík, RNDr. Hana Lišková, RNDr. Jan Slouka, RNDr. Bronislava Růžičková, Dr.

Nakladatelství Prodos

Matematika 9.roč. - sbírka úloh

RNDr. Josef Molnár, CSc., Mgr. Libor Lepík, RNDr. Hana Lišková, RNDr. Jan Slouka, RNDr. Bronislava Růžičková, Dr.

Nakladatelství Prodos

Matematika 9.roč. - učebnice s komentářem pro učitele

RNDr. Josef Molnár, CSc., Mgr. Libor Lepík, RNDr. Hana Lišková, RNDr. Jan Slouka, RNDr. Bronislava Růžičková, Dr.

Nakladatelství Prodos

Matematika 9.roč. - sbírka úloh s komentářem pro učitele

RNDr. Josef Molnár, CSc., Mgr. Libor Lepík, RNDr. Hana Lišková, RNDr. Jan Slouka, RNDr. Bronislava Růžičková, Dr.

Nakladatelství Prodos

Matematické minutovky 9/1

Nakladatelství Prodos

Matematické minutovky 9/2

Nakladatelství Prodos

Matematika 8.roč. sbírka úloh / PS - přepracované vydání

O. Odvárko - J. Kadleček

Nakladatelství Prometheus

Sbírka úloh z matematiky 9.roč. ZŠ

I. Bušek , V. Väterová , M. Cibulková

Nakladatelství Prometheus

Velká kniha matematických písemných prací 9.roč.-kniha+CD

P. Husar

Nakladatelství Prometheus

Matematika 9.roč. 1.díl - přepracované vydání

O. Odvárko - J. Kadleček

Nakladatelství Prometheus

Matematika 9.roč. 2.díl - přepracované vydání

O. Odvárko - J. Kadleček

Nakladatelství Prometheus

Matematika 9.roč. 3.díl - přepracované vydání

O. Odvárko - J. Kadleček

Nakladatelství Prometheus

Jan Vitoul

Středisko učebnic