Dyslexie - Detektivní úkoly pro malé čtenáře

Nakladatelství Fragment

Jak se učit s dítětem s SPU a s poruchou pozornosti

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Nakladatelství D + H

Děti s odkladem školní docházky ...

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Nakladatelství D + H

Metody práce s dětmi s LMD - pro učitele a vychovatele

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Nakladatelství D + H

Metody práce s dětmi s LMD - pro rodiče a vychovatele

Drahomíra Jucovičová,Hana Žáčková

Nakladatelství D + H

Relaxace nejen pro děti s ADHD

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Nakladatelství D + H

Specifické poruchy učení na 2.stupni ZŠ

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Nakladatelství D + H

Metody reedukace spec.poruch učení - smyslové vnímání

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Nakladatelství D + H

Metody reedukace spec.poruch učení - dyslexie

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Nakladatelství D + H

Metody reedukace spec.poruch učeni - dysgrafie

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Nakladatelství D + H

Měkké nebo tvrdé? - Jak vybrat správné gram.prav.

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - podst.jm. - rod

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - podst.jm. - vzory rodu mužského

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - podst.jm. - vzory rodu ženského

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - podst.jm. - vzory rodu středního

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - shoda přísudku s podmětem

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - druhy zájmen

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - abeceda psacích písmen

Nakladatelství D + H

Interakt. pomůcka pro ČJ - sada vyjmenovaných slov

Nakladatelství D + H

Interakt.pomůcky pro ČJ - tabulka souhlásek

Nakladatelství D + H

Met.reedukace spec.poruch učení - dysortografie

Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Nakladatelství D + H

Barevné hranoly pro matematiku

Nakladatelství D + H

Jan Vitoul

Středisko učebnic