Základy přírodovědného vzdělávání – CHEMIE pro SOŠ a SOU

Václav Pumpr a kolektiv

Nakladatelství Fortuna

Základy přírodovědného vzdělávání – CHEMIE pro SOŠ a SOU

Václav Pumpr a kolektiv

Nakladatelství Fortuna

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SOU

M. Macháček , J. Mikulčák , F. Zemánek

Nakladatelství Prometheus

Přehled chemického názvosloví

J. Blažek, V. Flemr, K. kolář, F. Zemánek

Nakladatelství SPN a.s.

Chemie pro SŠ

J. Banýr, P. Beneš a kol.

Nakladatelství SPN a.s.

Přehled středoškolské chemie

J. Vacík

Nakladatelství SPN a.s.

Chemie pro gymnázia I. - obecná a anorganická

V. Flemr, B. Dušek

Nakladatelství SPN a.s.

Chemie pro gymnázia II. - organická a biochemie

K. Kolář a kol.

Nakladatelství SPN a.s.

Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření

J. Blažek, J. Fabini

Nakladatelství SPN a.s.

Periodická soustava prvků - složená tab.

Ing. Miloš Danko

Nakladatelství Olomouc

Periodická soustava prvků - malá tabulka

Ing. Miloš Danko

Nakladatelství Olomouc

Chemie obecná a anorganická

Šrámek Vratislav

Nakladatelství Olomouc

Tabulka - Periodická soustava prvků

Nakladatelství MC Brno

Tabulka - Organická chemie

Nakladatelství MC Brno

Tabulka - Názvosloví anorgan.sloučenin

Nakladatelství MC Brno

Tabulka - Chemické veličiny a výpočty

Nakladatelství MC Brno

Jan Vitoul

Středisko učebnic