Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, Čtení s porozuměním

Mgr. Bc. Thea Viewegová a kolektiv

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Přírodopis 8 - Savci a člověk, Čtení s porozuměním

Mgr. Eva Břicháčková, Bc. Marie Franzová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Přírodopis 8 - Savci a člověk- pracovní sešit, Čtení s poroz

Mgr. Eva Břicháčková, Ing.Marie Francová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie, Čtení s porozuměním

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc.

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 6 - Planeta Země, Čtení s porozuměním

prof. PhDr. Petr Chalupa CSc., Mgr Jakub Cimala

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 6 - Planeta Země - pracovní sešit, Čtení s porozuměn

Borek Doležel

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 7.roč. - Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie,

prof. PhDr. Petr Chalupa CSc., Mgr Jakub Cimala

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 7.roč. - Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie,

Borek Doležel

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa, Čtení s porozuměním

Mgr. Jabub Cimala, Mgr. Marek Pernica

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika, Čtení s porozuměním

prof. PhDr. Petr Chalupa CSc, Mgr. Martin Weinhöfer PhD., Mgr Dušan Kráčmar

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa, Čtení s porozuměním - PS

Borek Doležel

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 8 - 2. díl ČR - pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Borek Doležel

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství

prof. PhDr. Petr Chalupa CSc., Mgr. Martin Weinhöfer PhD., Mgr. Dušan Kráčmar

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie, Čtení s poro

Mgr. Jana Morbacherová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie, pracovní seš

Jana Morbacherová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Chemie 9 - Úvod do organické chemie, biochemie a dalších, Čt

Mgr. Jana Morbacherová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Chemie 9 - Úvod do organické chemie, biochemie a dalších che

Jana Morbacherová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - Čtení s porozuměním

prof. PhDr. Petr Chalupa CSc., Mgr Jakub Cimala

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - pracovní sešit, Čtení s poroz

Mgr. Karla Prátová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Periodická soustava prvků

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Dějepis 7 - Středověk - Čtení s porozuměním

Mgr. Karla Prátová, Mgr. Ondřej Pechník, PhDr. Libor Vykoupil Ph.D.

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Dějepis 7 - Středověk - pracovní sešit - Čtení s porozumnění

Mgr. Karla Prátová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Dějepis 8 - Novověk - Čtení s porozuměním

Mgr. Ondřej Pechník, PhDr. Libor Vykoupil Ph.D.

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Dějepis 8 - pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Mgr. Karla Prátová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Dějepis 9 - Moderní Dějiny, Čtení s porozuměním

Mgr. Vladislav Jůza, Phd. Libor Vykoupil Ph.D

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

Žákovská knížka pro 3 - 9.roč.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Žákovská knížka pro 3.– 9. ročník / dle předmětů - oranžová

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. - pomůcky

Žákovská knížka pro 3.– 9. ročník / klasické členění - modrá

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. - pomůcky

MIUč+ Přírodopis 6.roč. I.díl - školní multilicence

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. - MIUČ

MIUč+ Přírodopis 6.roč. II.díl - školní multilicence

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. - MIUČ

Jan Vitoul

Středisko učebnic