Matematika 1.roč. 2.díl - pracovní učebnice

Autor: Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

EAN: e51062

Náš kód: 391202

Další informace: Udělena schvalovací doložka MŠMT
Dostupnost: na skladě

Cena: 50.00 Kč


Třídílná pracovní učebnice matematiky pro 1. třídu ZŠ je součástí souboru Matematika pro 1. třídu ZŠ, který obsahuje dále třídílný procvičovací sešit. Výuku číslic je vhodné zpestřit hrou Počítej a hrej, která je určena pro předškoláky a začátek první třídy. Žáci do knížek dopisují a dokreslují řešení úloh. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky a děti si tak výuku oblíbí. Další užitečné pomůcky děti získají na zadní stránce obálky každé dobrané učebnice (papírové mince k hrám na obchod, mističkové počítadlo k nácviku sčítání a odčítání s i bez přechodu přes desítku, hru k procvičování geometrických tvarů a počítání. V knížkách je také zakomponován nácvik psaní všech číslic. Slovní úlohy jsou probírány velmi důkladně, vždy je kladen důraz na provádění zkoušky a zápisu. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění. Orientační obsah: 2. díl * Numerace v oboru do deseti, * počítání po jedné, * nácvik psaní číslic, * sčítání, * odčítání, slovní úlohy, * procvičování * Opakování, * Geometrické útvary, * Vlastnosti sčítání, * Opakování odčítání.

Doporučené doplňky:

Počítej a hrej - obrázkové domino

Nakladatelství Studio 1+1

Matematika 1.roč. 1.díl - pracovní učebnice

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Matematika 1.roč. 3.díl - pracovní učebnice

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Matematika 1.roč. 1.díl - procvičovací sešit

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Matematika 1.roč. 2.díl - procvičovací sešit

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Matematika 1.roč. 3.díl - procvičovací sešit

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Jan Vitoul

Středisko učebnic