Český jazyk 3.roč. 2.díl - pracovní sešit

Autor: Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

EAN: e53022

Náš kód: 391144

Dostupnost: na skladě

Cena: 43.00 Kč


Orientační obsah 2. dílu: * Vyjmenovaná slova po m * Vyjmenovaná slova po p * Vyjmenovaná slova po s * Vyjmenovaná slova po v * Slova s předponou vy-, vý- * Vyjmenovaná slova po z * Slovní druhy * Podstatná jména * Přídavná jména * Zájmena * Číslovky * Slovesa * Slova ohebná * Příslovce * Předložky, spojky * Částice * Citoslovce * Věta jednoduchá a souvětí * Stavba věty jednoduché * Souvětí * Obsah

Doporučené doplňky:

Český jazyk 3.roč. 1.díl - učebnice

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Český jazyk 3.roč. 2.díl - učebnice

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Český jazyk 3.roč. 1.díl - pracovní sešit

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Čítanka 3.roč.

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Vyjmenovaná slova

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Žolíková karta

Nakladatelství Studio 1+1

Žolíci - dolepovací samolepky na žolíkovou kartu

Nakladatelství Studio 1+1

Písanka 3.roč. 1.díl

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Písanka 3.roč. 2.díl

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Jan Vitoul

Středisko učebnic