Český jazyk 2.roč. 2.díl - učebnice

Autor: Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

EAN: e52012

Náš kód: 391122

Další informace: Udělena schvalovací doložka MŠMT
Dostupnost: na skladě

Cena: 48.00 Kč


Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky. Celý soubor ČJ pro 2. tř.ZŠ používá dokonalé psací písmo, které je v souladu s tabulí psacího písma podle MŠMT (viz písanky) Orientační obsah 2. dílu: * Ě - dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, * Sloh - popis, * Různé tvary slova a slova příbuzná, * Odlišná výslovnost a psaní souhlásek ve slovech, * B - P, D - T, Ť - Ď, V - F, Z - S, Ž - Š, H - CH * Sloh - žádost, * Slovní druhy, * Podstatná jména obecná a vlastní * Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic, hor a řek * Sloh - popis * Slovesa * Předložky * Spojky * Sloh - vyprávění * Věta jednoduchá a souvětí * Abeceda * Sloh - pozdrav * Český jazyk

Doporučené doplňky:

Český jazyk 2.roč. 1.díl - učebnice

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Český jazyk 2.roč. 1.díl - pracovní sešit

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Český jazyk 2.roč. 2.díl - pracovní sešit

Jana Potůčková

Nakladatelství Studio 1+1

Písanka 2.roč. 1.díl

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Písanka 2.roč. 2.díl

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Písanka 2.roč. 3.díl

Jana Potůčková, Vladimír Potůček

Nakladatelství Studio 1+1

Jan Vitoul

Středisko učebnic