Angličtina 3 - metodika na CD - projekt Odyseus

Autor: Chroboková D.

Nakladatelství Tobiáš

EAN:

Náš kód: 359310

Dostupnost: do týdne

Cena: 120.00 Kč


určeno žákům 5. ročníků ZŠ Učebnice má schvalovací doložku MŠMT ČR a odporúčanie Ministerstva školstva SR. Očekávané výstupy a obsah učiva řady učebnic Angličtina 1, 2, 3 odpovídají Rámcově vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Publikace odrážejí i bohaté didaktické zkušenosti autorky s výukou dětí s SPU, a zvládají je i slabší žáci. Záměrem učebnic je naučit děti komunikovat v cizím jazyce a pochopit základní zákonitosti a funkce cizího jazyka. Tohoto cíle by měli žáci i učitelé dosáhnout nenásilnou a zábavnou formou. Učivo je vždy řazeno do 10 kapitol. Každá z nich vždy obsahuje jednoduchý tematický celek, který je doplněn gramatickými jevy. Témata jsou volena přiměřeně věku dětí. Učebnice jsou koncipovány tak, aby si děti osvojily další konverzační okruhy a gramatické jevy. K většině tématických celků je přiřazena písnička, která s daným tématem nějak souvisí. Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit, zpěvník i slovník. Barevné ilustrace jsou na úvodních dvojstranách kapitol, další ilustrace jsou černobílé, což dává prostor a možnost žákům, stát se spolutvůrcem vlastní učebnice. Knihy obsahují spoustu námětů na samostatnou práci žáků, procvičují gramatické jevy, vedou žáky ke vzájemné komunikaci. Veškeré dialogy a některá vybraná cvičení jsou namluvena rodilými mluvčími na CD. CD dále obsahují všechny písničky nazpívané sólisty Českého chlapeckého sboru Boni pueri a slovní zásobu z učebnic. Knihy jsou doplněny obrázkovým slovníkem, pexesy a metodickými příručkami, které vysvětlují možnosti práce s jednotlivými cvičeními, návody na herní činnosti při výuce, testové materiály a návrhy na zpracování jednoduchých projektů.

Doporučené doplňky:

Angličtina 3 - CD - interaktivní učebnice

Nakladatelství Tobiáš

Angličtina 3 - učebnice - projekt Odyseus

Chroboková D.

Nakladatelství Tobiáš

Angličtina 3 - CD k učebnici - projekt Odyseus

Chroboková D.

Nakladatelství Tobiáš

Jan Vitoul

Středisko učebnic