Český jazyk 9.roč. - učebnice - brožovaná

Autor: Bičíková V., Topil Z., Šafránek F.

Nakladatelství Tobiáš

EAN: 9788073111953

Náš kód: 352161

Dostupnost: do týdne

Cena: 180.00 Kč


Řada učebnic českého jazyka pro II. stupeň základní školy obsahově vychází z devítidílné monotematické řady Český jazyk s Tobiášem, je však doplněna slohovým učivem a rozdělena do ročníků. Jde tedy o čtyři ročníkové učebnice, na něž navazují pracovní sešity s bohatým procvičovacím materiálem. Český jazyk nakladatelství Tobiáš vzniká jako výsledek poznatků a dlouholetých praktických zkušeností kolektivu autorů s výukou na II. stupni ZŠ, kde měli možnost pracovat s různými typy učebnic, v různých ročnících a v rozličných typech tříd. Na základě těchto zkušeností a také na základě důvěrné znalosti situace v našem základním školství se snažili vytvořit řadu, která si klade za cíl nabídnout učitelům co nejlepší „servis“ – to je úplně, systematicky a přehledně zpracovanou látku odpovídající standardům rámcově vzdělávacího plánu. Autoři vycházejí z předpokladu, že žák musí poznatky nejprve získat a teprve pak s nimi může efektivně, racionálně a tvořivě manipulovat. Vědomosti, které nejsou usazeny v systému a propojeny s kontextem, nemohou být hluboké a logicky použitelné v komunikaci – jsou jen snůškou kusých informací, které neumožňují solidní tvůrčí nakládání s nimi a jejich nositele pak zcela zákonitě vedou k povrchnosti. Proto jsou vkladové pasáže postaveny na deduktivním postupu, který vyplynul zcela jednoznačně ze zkušeností autorů jako nejefektivnější řešení kompromisu mezi malou hodinovou dotací a počty žáků na jedné straně a napjatostí osnov na straně druhé. Co učebnice přináší učiteli? Kromě promyšlené a ucelené koncepce obsahu výuky v ní najde velké množství cvičení k frontální i samostatné práci žáků, námětů mluvních cvičení, dramatizací a ukázek slohových postupů, takže v časové tísni nemusí hledat v dalších publikacích. Většinu cvičení lze přes průhledné fólie doplňovat přímo v učebnicích; šetří se tím nejen čas žáků potřebný k opsání textu, ale také pedagogů – autoři totiž doporučují dát dětem důvěru, aby si cvičení vzájemně zkontrolovaly samy ve dvojicích. Učebnice jsou koncipované tak, aby učitel

Doporučené doplňky:

Český jazyk 9.roč. - učebnice - tvrdá vazba

Bičíková V., Topil Z., Šafránek F.

Nakladatelství Tobiáš

Český jazyk 9.roč. - pracovní sešit

Bičíková V., Topil Z., Šafránek F.

Nakladatelství Tobiáš

Český jazyk 9.roč. - texty - varianta pro dys.

Nakladatelství Tobiáš

Český jazyk 9.roč. - varianta pro dyslektiky - CD

Bičíková V., Topil Z., Šafránek F.

Nakladatelství Tobiáš

Jan Vitoul

Středisko učebnic