Čítanka pro dyslektiky pro 4.-5.roč.

Autor: Bičíková V., Topil Z.

Nakladatelství Tobiáš

EAN:

Náš kód: 350303

Dostupnost: do týdne

Cena: 160.00 Kč


Tato publikace navazuje na Základy čtení I, II téže autorky. Texty jsou voleny tak, aby svou rozmanitostí přitáhly ke čtení. Zpočátku jsou jednodušší, postupně však jejich náročnost stoupá. Před většinou článků najdete nejprve ve sloupcích vypsána obtížná slova určená k nácviku čtení. Kromě nich jsou v některých pasážích čítanky ve stejné grafické úpravě uvedena také slova, která s obsahem článků nesouvisí, ale vhodně slouží k docvičování techniky čtení. Kde je třeba k jejich plnění využití psacího náčiní, můžeme stránky vkládat do průsvitných fólií, na které lze psát obyčejnou tužkou. Předpokládá se, že dítě bude mít při plnění úkolů k dispozici i další potřebné pomůcky, jako je měkčidlo, bzučák, přehledy pravidel, barevná pravidla, dyslektická tabulka, stírací tabulka atd... Za většinou článků jsou ještě různé otázky a úkoly, jejichž cílem je rozvoj slovní zásoby a nácvik písemného vyjadřování. Součástí sešitu jsou také úkoly na rozvoj zrakového a sluchového vnímání.

Doporučené doplňky:

Čítanka pro dyslektiky pro 6.-7.roč.

Bičíková V., Topil Z.

Nakladatelství Tobiáš

Čítanka pro dyslektiky pro 8.-9.roč.

Bičíková V., Topil Z.

Nakladatelství Tobiáš

Jan Vitoul

Středisko učebnic