Dějepis 8.roč. - Novověk - nové vydání

Autor: Veronika Válková

Nakladatelství SPN a.s.

EAN: s58831

Náš kód: 332743

Dostupnost: na skladě

Cena: 147.00 Kč


Učebnice tvoří třetí díl zcela nové řady dějepisů pro 2. stupeň ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Předcházející díly řady - pravěk a starověk (6. ročník) a středověk a raný novověk (7. ročník) byly vydány v minulých dvou letech. Závěrečná část řady - nejnovější dějiny bude k dispozici na jaře 2009.Celá řada je zpracována v souladu s požadavky a záměry RVP ZV a vychází vždy se schvalovací doložkou MŠMT. Učivo je výrazně graficky členěno na základní a rozšiřující, podporuje mezipředmětové vztahy, akcentuje průřezová témata RVP. Učebnice je bohatě obrazově vybavena, pozornost se věnuje hlavně mapám a dobovým ilustracím. Výklad provází podrobná časová osa. Samozřejmostí je shrnutí učiva, úkoly, slovníčky pojmů. Učebnice uvádí rovněž výčet klíčových kompetencí a výstupy, předpokládající změny v osobnosti žáka.

Doporučené doplňky:

Dějepis 8.roč. - Novověk - metodická příručka - nové vydání

V. Válková, F. Parkan

Nakladatelství SPN a.s.

Dějepis 6.roč. - pravěk a starověk - nové vydání

Veronika Válková

Nakladatelství SPN a.s.

Dějepis 7.roč. - Středověk a ranný novověk - nové vydání

Veronika Válková

Nakladatelství SPN a.s.

Dějepis 8.roč. - Novověk - pracovní sešit - nové vydání

František Parkan a kolektiv

Nakladatelství SPN a.s.

Dějepis 9.roč. učebnice - nové vydání

V. Válková, F. Parkan

Nakladatelství SPN a.s.

Jan Vitoul

Středisko učebnic