Hudební výchova 3.roč. - metodická příručka

Autor: M. Lišková

Nakladatelství SPN a.s.

EAN: s53711

Náš kód: 331942

Dostupnost: do týdne

Cena: 105.00 Kč


Metodická příručka obsahuje doporučení a náměty učitelům pro práci s učebnicí. Ucelená řada nových učebnic zpracována podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami hudebních ukázek potřebných pro práci s učebnicí. Ke každé učebnici je vydána metodická příručka pro učitele. Celá řada má jednotnou schvalovací doložku MŠMT ČR.

Doporučené doplňky:

Hudební výchova 3.roč. - CD

Marie Lišková

Nakladatelství SPN a.s.

Hudební výchova 3.roč. - učebnice

M. Lišková, L. Hurník

Nakladatelství SPN a.s.

Jan Vitoul

Středisko učebnic