Pojechali 1.díl - učebnice

Autor: Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

EAN: b83041

Náš kód: 297311

Dostupnost: na skladě

Cena: 361.00 Kč


Učební soubor Pojechali 1 je určen pro první etapu počátečního vyučování ruštině. První díl postihuje předazbukové a azbukové období a měl by být probrán přibližně během jednoho školního roku. Jednotlivé lekce v předazbukovém období jsou zaměřeny na seznámení žáků se zvukovou stránkou jazyka, žáci si osvojují základní slovní zásobu poslechem, východiskem k řečovým situacím jsou obrázky. Azbukové období začíná seznámením s grafickou podobou jazyka - azbukou. Součástí souboru je pracovní sešit, který je pomůckou k písemnému nácviku. V předazbukovém období se zpočátku využívá jen levá část stránek, vpravo budou děti psát, až se seznámí s azbukou. Potom se vrátí k obrázkům, které samy nakreslily Ediční řadě sedmi učebních souborů (učebnice, pracovní sešit s klíčem správných řešení úkolů, metodická příručka, CD a audiokazeta) ruského jazyka pro ZŠ dali autoři název Pojechali. Tuto ediční řadu lze využít pro výuku ruštiny prakticky od jakéhokoliv ročníku (lze doporučit již od 3. ročníku ZŠ). Učebnicové komplety ruského jazyka vycházejí vstříc Národnímu plánu výuky cizích jazyků, který stanovuje od nového školního roku 2006/2007 povinnost vyučovat na základní škole dva cizí jazyky. Počáteční výuka (předazbukové, azbukové a poazbukové období) je založena na dokonalém zvládnutí zvukové stránky jazyka, proto je velká pozornost věnována úvodnímu ústnímu kurzu. Autoři vycházejí ze zásad současné didaktiky cizích jazyků a ve své koncepci uplatňují především princip komunikativnosti. Jednotlivá zadání dávají žákům i učitelům návod, jak spojit učivo s tvořivou činností k rozvoji kritického myšlení při čtení a psaní. Velké množství různých typů úloh umožňuje individuální přístup jak k talentovaným žákům, tak i k žákům se specifickými poruchami učení. Výuka spočívá v osvojování cizího jazyka pomocí hry, rytmu a pohybu. Učební soubory obsahují řadu písní, říkanek, her a pohádek. Struktura učebnic i doplňkový materiál v metodické příručce a na zvukových nahrávkách rodilých mluvčí dovolují učiteli pracovat potřebným tempem s žáky různých jazykových úrovní. Učebnice a pracovní sešity jsou bohatě ilustrovány půvabnými obrázky Lucie Lomové a ruskými reáliemi. Všechny komplety splňují požadavky RVP ZV a jejich variabilita pomůže lehce zvládnout tvorbu ŠVP na každé škole.

Doporučené doplňky:

Pojechali 1.díl - pracovní sešit

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali 1.díl - metodická příručka

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali 1.díl - CD

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali 1.díl - audiokazeta

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali ČÍTANKA 1 /úroveň A1 spol.evr.referenčního rámce

Klaudia Eibenová, Hana Žofková

Nakladatelství Práce

Jan Vitoul

Středisko učebnic