Fyzika pro gymnázia - Optika

Autor: O. Lepil

Nakladatelství Prometheus

EAN: 9421080

Náš kód: 283505

Dostupnost: do týdne

Cena: 160.00 Kč


Další z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. V dotisku 3. vydání z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy, k jejichž dosažení učebnice směřuje a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá

Doporučené doplňky:

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

M. Bednařík - M. Široká

Nakladatelství Prometheus

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika

K. Bartuška, E. Svoboda

Nakladatelství Prometheus

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění

O. Lepil

Nakladatelství Prometheus

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

O. Lepil, P. Šedivý

Nakladatelství Prometheus

Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta

I. Štoll

Nakladatelství Prometheus

Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity

K. Bartuška

Nakladatelství Prometheus

Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika

M. Macháček

Nakladatelství Prometheus

Jan Vitoul

Středisko učebnic