Dějepis 8.roč. - učebnice s koment. / nové vydání

Nakladatelství Prodos

EAN: p8079

Náš kód: 272746

Dostupnost: do týdne

Cena: 184.00 Kč


Nový, kompletně přepracovaný titul nahrazuje v ucelené řadě Dějepis 6–9 původní učebnici o novověku. Obsahové členění i rozsah učiva a tudíž i celková návaznost zůstaly více méně zachovány, pouze se učebnice rozšířila o období do roku 1914, aby tak nové zpracování dějin novověku lépe odpovídalo požadavkům současné společnosti. Zohledňuje výrazně problematiku každodenního života, otázku postavení žen, rasovou problematiku v dějinách apod. Získané poznatky jsou prakticky procvičovány a upevňovány v pracovním sešitě. Nová je didaktická podpora učebnice. Barevně odlišené glosy pro učitele v učitelské verzi učebnice obsahují metodické poznámky, odpovědi na kontrolní otázky, vysvětlivky, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové vztahy, na odbornou literaturu, zajímavosti apod. Původní příručku pro učitele je možné využívat nadále spíše jako sekundární doprovodný materiál, zvlášť pokud jste si na ni zvykli, nicméně komentovaná verze obsahuje vše podstatné sama o sobě.

Doporučené doplňky:

Dějepis 8.roč. - učebnice / nové vydání

Nakladatelství Prodos

Dějepis 8.roč. - pracovní sešit / nové vydání

Nakladatelství Prodos

Jan Vitoul

Středisko učebnic