Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, učebn

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

EAN: n596

Náš kód: 261493

Dostupnost: na skladě

Cena: 99.00 Kč


Vlastivěda 5 – Poznáváme svět kolem nás – Jsme občané, učebnice POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH Učebnice bude rozdělena do tří základních oddílů: Jsme občané České republiky, Jsme občané Evropské unie a Jsme obyvatelé světa. V prvním z nich si žáci si rozšíří znalosti o způsobu řízení našeho státu, o volbách, o významu státu pro jeho obyvatele, např. při obraně státu či při řešení krizí. Dozvědí se, jaká máme jako občané práva a povinnosti a co je podstatou občanské společnosti. Samostatná část bude věnována mediální výchově a kritickému myšlení. Oddíl Jsme občané Evropské unie žáky seznámí s významem členství v Evropské unii a způsobem řízení EU, s rozmanitostí jejích obyvatel, tradic i přírodních podmínek, přičemž zvláštní pozornost bude věnována státům sousedícím s Českou republikou. Poslední oddíl žáky povede k uvědomění si sounáležitosti s lidmi z celého světa, představí jim globální problémy a zapojení České republiky do mezinárodních organizací. Učební text bude doplněn množstvím různorodých úkolů a obrazového materiálu včetně oblíbených ilustrací s myšákem.

Jan Vitoul

Středisko učebnic