Vlastivěda 5.roč. - novější dějiny - učebnice

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

EAN: n545

Náš kód: 261483

Dostupnost: na skladě

Cena: 99.00 Kč


V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku (třicetileté války) až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení každodenního života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy, bydlení a živobytí. Učebnice je členěna do 14 kapitol, které jsou ukončeny otázkami a úkoly, jimiž se prověří získané znalosti žáků. V textu jsou průběžně zařazeny odkazy na korespondující učivo z dalších předmětů. Kapitoly jsou dále spojeny do pěti dílčích celků, na konci každého úseku najdete přehledné shrnutí probraného učiva s opakovacími otázkami a časovou osou. K získání celkového časového přehledu je zařazena přehledná časová tabulka, vložená na konci učebnice.

Doporučené doplňky:

Vlastivěda 5.roč. - ČR jako součást Evropy - učebnice

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Vlastivěda 5.roč. - ČR jako součást Evropy - pracovní sešit

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Vlastivěda 5.roč. - novější dějiny - pracovní sešit barevný

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Vlastivěda 5.roč. ČR / Evropa - náhradní mapka

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. - pomůcky

Vlastivěda 5.roč. Novější dějiny - časová přímka

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA s.r.o. - pomůcky

Jan Vitoul

Středisko učebnic