Vlastivěda 5.roč. - dějepis - učebnice/čtení s porozuměním

Autor: Marie Fejfušová

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

EAN: j5545

Náš kód: 251483

Dostupnost: na skladě

Cena: 109.00 Kč


V učebnici jsou zařazeny stěžejní události z českých dějin od počátku novověku až po současnost. Důraz je kladen na přiblížení života lidí v minulosti, proměny jejich práce, zábavy a bydlení. Učebnice je členěna do 14 kapitol, které jsou ukončeny otázkami a úkoly, jimiž se prověří získané znalosti. Kapitoly jsou spojeny do celků, na konci každého najdete shrnutí učiva s opakovacími otázkami.

Jan Vitoul

Středisko učebnic