Vlastivěda 4.roč. - Poznáváme naši vlast - PS

Autor: Soňa Hroudová, Jakub Cimala

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

EAN: j4441

Náš kód: 251464

Dostupnost: na skladě

Cena: 71.00 Kč


Pracovní sešit doplňuje učebnici Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast. Pracovní sešit podobně jako učebnice podporuje čtenářskou gramotnost a využívá se v něm metody činnostního učení. Pracovní sešit je zaměřený na praktické ověřování získaných vědomostí prostřednictvím práce s příruční mapou z učebnice nebo s doplňujícími mapkami, které jsou součástí textu. Přináší také doplňovačky, čtyřsměrky, přesmyčky a úkoly k vystřižení z příloh. Do sešitu jsou podobně jako do učebnice zařazeny úryvky z krásné literatury, kterými si žáci procvičí jak porozumění textu, tak se jim lépe přiblíží probíraná fakta. Pracovní sešit obsahuje cyklická opakování. Závěrečné opakování má podobu hry. Na konci učebnice najdete klíč s řešením většiny úkolů.

Jan Vitoul

Středisko učebnic