Vlastivěda 4.roč. - Poznáváme naši vlast - učebnice

Autor: Soňa Hroudová, Jakub Cimala

Nakladatelství Nová škola DUHA s.r.o.

EAN: j4440

Náš kód: 251463

Dostupnost: na skladě

Cena: 109.00 Kč


Moderní barevná učebnice je zpracovaná v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2013. Řadí se do edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení. Zařazena jsou aktuální témata z rozšířeného RVP ZV, např. živelné pohromy a ekologické katastrofy a mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Učebnice také obsahuje mezipředmětové vztahy, průřezová témata a skupinové úkoly. Ukázky z krásné literatury se vztahují k probíranému učivu. Jsou doplněny otázkami na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice je zpestřena dialogy dvou dětí Jany a Lukáše, kteří jsou průvodními postavami učebnic prvouky. Rozhovory Jany a Lukáše uvádějí nové učivo do souvislosti s každodenním životem. Učebnici doplňuje pracovní sešit plný praktických a zábavných úkolů

Jan Vitoul

Středisko učebnic