Člověk a příroda - Informace a Komunikace

Autor: kolektiv autorů

Nakladatelství Fraus

EAN: 9788072383429

Náš kód: 222385

Dostupnost: na skladě

Cena: 119.00 Kč


Charakteristika řady Tato nová řada publikací je určena pro odbornou výuku především přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na II. stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Témata jsou zpracována tak, že umožňují ucelený pohled na danou problematiku. Naleznete zde návody na pokusy, pozorování a aplikace v oborech, jako jsou přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ekologie, astronomie, historie, psychologie atd. Publikace lze velmi dobře využívat zejména při skupinové práci žáků, např. při projektovém vyučování. Koncepce a forma Tematické sešity jsou členěny do jednotlivých ucelených kapitol, se kterými lze pracovat v různém pořadí nezávisle na sobě. Kapitoly jsou uspořádány tak, že na úvodní pokusy a pozorování navazuje soubor otázek a úkolů prověřujících pochopení problematiky. Komplexní pohled na zkoumané téma je zpracován ve druhé části kapitoly. Kombinace textu, ilustrací, fotografií, tabulek a grafů umožňuje snadnou orientaci, je přehledná a současně motivující. Nově vydaná příručka doplňující řadu těchto publikací didakticky analyzuje možnosti využívání celistvého pohledu na přírodovědná i společenskovědní témata. Současně může pomoci při plánování výuky podle RVP a při využívání projektového vyučování či skupinové práce v základní škole a na gymnáziu. INFORMACE A KOMUNIKACE Podnět a zpracování podnětu dráždivost a pohyby rostlin, smyslové orgány – jejich stavba a funkce, mimořádné smyslové výkony zvířat, nervy a hormony, mozek, biologická regulace v lidském těle Komunikace u zvířat a lidí chemické, akustické a optické signály, včelí tance, formy učení – návykem, napodobováním, neverbální dorozumívání, lidská řeč, vývoj písma, komunikace postižených lidí – znaková řeč, slepecké písmo Telegraf, telefon, televize předchůdci telegrafie – poslové, bubny, pochodně, optická a elektrická telegrafie, bezdrátová komunikace, Hertzovy vlny, rádio a rozhlas, televize, poštovní služby Data a informace základní prvky technického zpracování informací – polovodič, dioda, tranzi

Doporučené doplňky:

Člověk a příroda - Voda

Bergstedt Christel, Ditrich Volkmar, Liebers Klaus

Nakladatelství Fraus

Člověk a příroda - Vzduch

Ditrich V., Mederow G., Bergstedt Ch., Liebers K.

Nakladatelství Fraus

Člověk a příroda - Půda

Bergstedt Christel, Ditrich Volkmar, Liebers Klaus

Nakladatelství Fraus

Člověk a příroda - Zdraví

Klepel G., Bergstedt Ch., Ditrich V., Liebers K.

Nakladatelství Fraus

Člověk a příroda - Energie

Bergstedt Ch., Horn M.E., Mikelskis H.F., Winter R.

Nakladatelství Fraus

Jan Vitoul

Středisko učebnic