Český jazyk 9.roč. - učebnice

Autor: Hájková, Havlová, Bednářová

Nakladatelství Jinan

EAN: b1419

Náš kód: 202161

Dostupnost: do týdne

Cena: 83.00 Kč


Učebnice je určena žákům závěrečného ročníku základní školy a odpovídajícímu ročníku víceletých gymnázií. Respektuje skutečnost, že završuje jazykovou, slohovou a především komunikační výchovu žáka v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V učebnici najde učitel texty, na nichž může žák prokázat schopnost porozumět projevu, ale dostatek podnětů k produkci textů psaných i mluvených. Témata jsou volena z rozmanitých oblastí života společnosti a plně respektují cílové zaměření vzdělávací oblasti i její propojení s ostatními obory. Tento oprávněný požadavek Rámcově vzdělávacího programu se nenásilně realizuje již výběrem témat jednotlivých kapitol učebnice. Náměty pro práci a úkoly obsažené v učebnici vedou k práci s prameny z různých oblastí života, k hodnocení jazykových prostředků z hlediska jejich vhodnosti vzhledem ke komunikačnímu záměru, nenásilně je akcentována výchova vlastenecká. Dostatečný prostor je věnován mezilidské komunikaci, logické argumentaci i aspektům společenského chování. Závěr učebnice nabízí k analýze texty z různých stylových oblastí.

Doporučené doplňky:

Čítanka 9.roč.

Čeňková, Solfronková

Nakladatelství Jinan

Český jazyk a čítanka 9.roč. - metodická příručka

Havlová, Krejčová, Čeňková

Nakladatelství Jinan

Jan Vitoul

Středisko učebnic