Testové úlohy nejen pro deváťáky - Český jazyk

Autor: František Brož, Gabriela Sittová

Nakladatelství Fortuna

EAN: f1281

Náš kód: 192194

Dostupnost: do týdne

Cena: 109.00 Kč


Sbírka obsahuje přes dvě stovky úloh, rozčleněných do jedenácti tematických kapitol. Základním smyslem sbírky je přispět k rozvíjení čtenářských dovedností, v tomto směru tedy sbírka koresponduje s reformními kroky ve školství, konkrétně s předpokládaným zaváděním rámcových vzdělávacích programů. Testovými úlohami ve sbírce lze ověřovat především dovednosti, které mají nějakou souvislost s tzv. čtenářskou gramotností: uplatnění znalostí pravopisných pravidel a principů textové výstavby, posouzení významu slov, vyhledání informací v textu, porozumění textu či posouzení nabízené interpretace textu.

Doporučené doplňky:

Sloh pro základní školy

Fucimanová

Nakladatelství Fortuna

Přijímací zkoušky z Č.J. na osmiletá gymnázia

Kučerová

Nakladatelství Fortuna

Testy k přij.zk. z českého pravopisu na osmiletá gymn.

Konopková, Krejčová

Nakladatelství Fortuna

Diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy

Sedláček

Nakladatelství Fortuna

Trocha ( literární ) teorie

Beránková, Lederbuchová

Nakladatelství Fortuna

Pravidla českého pravopisu - vázané vydání

Olga Martincová a kol.

Nakladatelství Fortuna

Pravidla českého pravopisu - brožované

Martincová, Kraus a kol.

Nakladatelství Fortuna

Český jazyk - přehled učiva

Styblík

Nakladatelství Fortuna

Jazykové hry

Simona Pišlová

Nakladatelství Fortuna

Chvilky s pravopisem

Noemi Koušová

Nakladatelství Fortuna

Jan Vitoul

Středisko učebnic