PRACOVNÍ SEŠIT k učebnici LIDÉ KOLEM NÁS/ Etika 5

Nakladatelství Alter

EAN: a092997

Náš kód: 111804

Dostupnost: do týdne

Cena: 60.00 Kč


Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 5, je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech: základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání, vlastnictví, hmotný a nehmotný majetek, významné sociální problémy, přírodní prostředí apod.

Doporučené doplňky:

LIDÉ KOLEM NÁS/ Aplikovaná etika pro 5. ročník

L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová, ilustrace M. Starý

Nakladatelství Alter

Jan Vitoul

Středisko učebnic