LIDÉ KOLEM NÁS / Aplikovaná etika pro 4. ročník

Autor: L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová

Nakladatelství Alter

EAN: a092995

Náš kód: 111801

Dostupnost: na skladě

Cena: 72.00 Kč


Obsahuje témata podle RVP ZV vzdělávacího okruhu Lidé kolem nás (Rodina, Soužití lidí, Chování lidí) a doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. Do učebnice jsou zařazeny konkrétní nebo modelové situace formou drobných příběhů, dětských debat apod

Doporučené doplňky:

PRACOVNÍ SEŠIT k učebnici LIDÉ KOLEM NÁS/ Etika 4

Nakladatelství Alter

Jan Vitoul

Středisko učebnic