Putování po České republice - upravené vydání

Autor: P. Chalupa a kol.

Nakladatelství Alter

EAN: a092991

Náš kód: 111450

Dostupnost: na skladě

Cena: 64.00 Kč


Provádí žáky jednotlivými regiony naší republiky (Praha, střední Čechy, východní Čechy, severní Čechy, jižní Čechy, západní Čechy, Českomoravská vrchovina, severní Morava, Brno, jižní Morava), učí je vnímat jejich tvářnost, přírodní podmínky, významná místa, stav životního prostředí apod. Titul byl aktualizován a rozšířen o náměty na realizaci průřezových témat podle RVP ZV. Součástí učebnice je volně vložený blok pracovních listů

Jan Vitoul

Středisko učebnic