Přírodověda 4.roč. 2.díl - pracovní listy

Nakladatelství Alter

EAN: a092129

Náš kód: 111364

Dostupnost: do týdne

Cena: 44.00 Kč


formát 155 x 230 mm, 40 stran, forma bloku, EAN 8594165540379 Pracovní listy, které jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/2, kladou důraz na vlastní pozorování žáků a podněcují je k samostatnému utváření závěrů. Obsahují kapitoly zkoumající živou přírodu, neživou přírodu a také oddíl zabývající se člověkem a jeho zdravím – úkoly odpovídají změnám v RVP ZV platném od 1. 9. 2013, např.: nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií; předcházení rizikovým situacím v dopravě; mimořádné události (varovný signál, evakuace, zkouška sirén, IZS); příčiny a prevence vzniku požáru..

Doporučené doplňky:

Přírodověda 4.roč. 1.díl

Helena Kholová, ilustrovali Květoslav Hísek, Libuše a Jaromír Knotkovi

Nakladatelství Alter

Přírodověda 4.roč. 2.díl

Aleš Novotný a kol., ilustrovali Jan Maget, Květoslav Hísek, Antonín Rükl

Nakladatelství Alter

Přírodověda 4.roč. 1.díl - pracovní listy

H. Světlíková a kol.

Nakladatelství Alter

Jan Vitoul

Středisko učebnic