Here Comes Minibus! Level 1 Pupil's Book

Autor: Elisenda Papiol, Maria Toth

Nakladatelství Macmillan

EAN: 9780333916032

Náš kód: 061451

Dostupnost: do týdne

Cena: 325.00 Kč


Here Comes Minibus jsou dvě učebnice pro 1. a 2. třídu ZŠ. V prvním ročníku dávají učitelé přednost učebnici bez čtení a psaní, aby žákům nekomplikovali výuku psané podoby mateřského jazyka rozdíly mezi psanou a mluvenou angličtinou. Učebnice používá story-based approach. v úvodních hodinách každé lekce se žáci seznámí s jazykem potřebným pro porzumění příběhu. Pak se seznámí s příběhem a naučí se ho hrát, aby si zafixovaly novou látku. V závěru lekce si pak procvičují jazyk z příběhu v komunikativních situacích. V knize pro žáka nejsou žádné pokyny, všechny nalezne učitel v metodické příručce. Pro malé děti je podstatná zvuková stránka jazyka, proto jsou všechna cvičení nahrána na kazetě. Na základě poslechu pak děti vybarvují a spojují obrázky. Součástí učebnice je také stránka se samolepkami, které děti mají nalepit na správná místa. Děti tím ukazují, že si osvojili novou látku. Pro práci s celou třídou současně má učitel k dispozici sadu plakátů (Poster Pack) s opakovaně použitelnými samolepkami. Pro výuku slovní zásoby a také k mnoha aktivitám se také užívá sada obrázkových karet (flashcards), kde jsou vyobrazeny nejen postavičky z knihy, ale také předměty a činnosti z každodenního života. Vhodným pokračováním pro starší děti je učebnice Story Magic. Učitelé, kteří chtějí zůstat věrni postavičce autobusu pak mohou přejít na Here Comes Superbus.

Doporučené doplňky:

Here Comes Minibus! Level 1 Teacher's Book

Elisenda Papiol, Maria Toth

Nakladatelství Macmillan

Here Comes Minibus! Level 1 Posters

Elisenda Papiol, Maria Toth

Nakladatelství Macmillan

Jan Vitoul

Středisko učebnic