Hello Robby Rabbit 1 Pupil's Book

Autor: Read, C.; Soberón, A

Nakladatelství Macmillan

EAN: 9780333988596

Náš kód: 061401

Dostupnost: do týdne

Cena: 420.00 Kč


Učebnice Hello Robby Rabbit je dvojdílná učebnice angličtiny určená pro nejmenší děti, které ještě neumí číst a psát, tedy typicky pro výuku v mateřské škole. Učebnice zohledňuje, že děti mají minimální pracovní návyky, proto jsou všechny stránky v učebnici vyjímatelné a děti v hodině pracují vždy pouze s jedním listem, nikoli s celou učebnicí, aby ji předčasně nepoškodily. Metodika výuky angličtiny s učebnicí Hello Robby Rabbit Každá lekce v učebnici je vystavěna kolem jednoho příběhu králíka Robbyho a jeho přátel. Mnoho odborné literatury vyzdvihuje výhody využití příběhů pro výuku angličtiny u nejmenších dětí, protože umožňují dětem osvojovat si jazyk v logickém kontextu (na rozdíl od výuky izolovaných slovíček a frází), rozvíjejí jejich chápání reálného světa, kreativitu, chápání vztahů mezi lidmi, umožňují rozvinout kognitivní dovednosti, jako jsou předvídání, odvozování a řazení. Učebnice respektuje fakt, že v předškolním věku si děti osvojují v první řadě porozumění slyšenému (listening) a pomalu si začínají osvojovat mluvení (speaking). Učebnice násilně nenutí děti mluvit anglicky, pokud nechtějí, avšak dává jim k tomu mnoho příležitostí, takže každé dítě může začít mluvit, až je k tomu připraveno - podobně jak tomu je při osvojování mateřského jazyka. Tato učebnice angličtiny umožňuje dětem, aby vyjádřily, že rozumí, různými způsoby: mluvením, pokud děti chtějí, ale také neverbálně s využitím TPR (total physical response). Proto učebnice využívá různých aktivit, jako jsou vybarvování, lepení samolepek a dalších pohybových aktivit, kterými děti ukazují, že si osvojily nový jazyk.

Doporučené doplňky:

Hello Robby Rabbit 1 Teacher's Guide

Read, C.; Soberón, A

Nakladatelství Macmillan

Hello Robby Rabbit 1 Class CD

Read, C.; Soberón, A

Nakladatelství Macmillan

Hello Robby Rabbit 1 Flashcards

Read, C.; Soberón, A

Nakladatelství Macmillan

Hello Robby Rabbit 1 Storycards

Read, C.; Soberón, A

Nakladatelství Macmillan

Hello Robby Rabbit Puppet

Read, C.; Soberón, A

Nakladatelství Macmillan

Jan Vitoul

Středisko učebnic