Mini Magic level 1 Big Book

Autor: Pilar Pérez Esteve a Vicent Roig Estruch

Nakladatelství Macmillan

EAN: 9781405017565

Náš kód: 061111

Dostupnost: do týdne

Cena: 1,130.00 Kč


Mini Magic je dvoudílná učebnice pro výuku dětí v 1. a 2 třídě ZŠ, které se začínají poprvé učit anglicky. Učebnici je také možné použít pro děti v mateřské škole. Oba díly obsahují šest zajímavých obrázkových příběhů, po kterých následují další aktivity a cvičení pro osvojení si jazyka obsaženého v příběhu. Děti s nimi pracují pomocí obrázků v učebnici, obrázkové knihy Big Book, flashcards a plakátů s opakovatelně použitelnými nálepkami. Děti pak převyprávějí příběh pomocí svých vlastních malých plakátů a vystřihovánek. Příběh slouží k tomu, aby si děti správně zafixovaly novou látku, kterou budou pak používat v komunikativních situacích. Big Book - velkou knihu o rozměrech 40 x 50 cm s obrázkovými příběhy, určenou pro prezentaci příběhu a následnou práci s ním; pokyny, kdy a jak se Big Book používá, jsou uvedeny v Teacher's Book

Doporučené doplňky:

Mini Magic level 1 Pupil's Book

Pilar Pérez Esteve a Vicent Roig Estruch

Nakladatelství Macmillan

Mini Magic level 1 Teacher's Book

Pilar Pérez Esteve a Vicent Roig Estruch

Nakladatelství Macmillan

Mini Magic level 1 Class A-CD

Pilar Pérez Esteve a Vicent Roig Estruch

Nakladatelství Macmillan

Mini Magic level 1 Flashcards

Pilar Pérez Esteve a Vicent Roig Estruch

Nakladatelství Macmillan

Mini Magic level 1 Poster Pack

Pilar Pérez Esteve a Vicent Roig Estruch

Nakladatelství Macmillan

Jan Vitoul

Středisko učebnic