Pojechali 2.díl - audiokazeta

Autor: Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

EAN: b83055

Náš kód: 297325

Dostupnost: do týdne

Cena: 49.00 Kč


Druhý učební soubor bezprostředně navazuje na první a odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky. V celém učebním souboru se realizuje osobnostní přístup k žákům, výběr materiálů a metody práce jsou přizpůsobeny psychice žáků středního školního věku. Velký důraz je kladen na motivaci, rozlišením učiva na základní, doplňující a rozšiřující se respektuje cílová skupina žáků. Postupně se rozšiřují poznatky z ruské kultury. Žák má širší prostor pro samostatné učení a pro sebehodnocení. Soustavný důraz je kladen na zvukovou stránku jazyka. Pracovní sešit je hlavní pomůckou pro procvičení, upevnění a opakování a ke kontrole jazykového učiva. Srozumitelnost zadání jednotlivých úkolů umožňuje i samostatnou práci Ediční řadě sedmi učebních souborů (učebnice, pracovní sešit s klíčem správných řešení úkolů, metodická příručka, CD a audiokazeta) ruského jazyka pro ZŠ dali autoři název Pojechali. Tuto ediční řadu lze využít pro výuku ruštiny prakticky od jakéhokoliv ročníku (lze doporučit již od 3. ročníku ZŠ). Učebnicové komplety ruského jazyka vycházejí vstříc Národnímu plánu výuky cizích jazyků, který stanovuje od nového školního roku 2006/2007 povinnost vyučovat na základní škole dva cizí jazyky. Počáteční výuka (předazbukové, azbukové a poazbukové období) je založena na dokonalém zvládnutí zvukové stránky jazyka, proto je velká pozornost věnována úvodnímu ústnímu kurzu. Autoři vycházejí ze zásad současné didaktiky cizích jazyků a ve své koncepci uplatňují především princip komunikativnosti. Jednotlivá zadání dávají žákům i učitelům návod, jak spojit učivo s tvořivou činností k rozvoji kritického myšlení při čtení a psaní. Velké množství různých typů úloh umožňuje individuální přístup jak k talentovaným žákům, tak i k žákům se specifickými poruchami učení. Výuka spočívá v osvojování cizího jazyka pomocí hry, rytmu a pohybu. Učební soubory obsahují řadu písní, říkanek, her a pohádek. Struktura učebnic i doplňkový materiál v metodické příručce a na zvukových nahrávkách rodilých mluvčí dovolují učiteli pracovat potřebným tempem s žáky různých jazykových úrovní. Učebnice a pracovní sešity jsou bohatě ilustrovány půvabnými obrázky Lucie Lomové a ruskými reáliemi. Všechny komplety splňují požadavky RVP ZV a jejich variabilita pomůže lehce zvládnout tvorbu ŠVP na každé škole.

Doporučené doplňky:

Pojechali 2.díl - učebnice

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali 2.díl - pracovní sešit

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali 2.díl - metodická příručka

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali 2.díl - CD

Žofková H. a kol.

Nakladatelství Práce

Pojechali - Čítanka A2/B1 - 3.díl učebnice pro 2.stupeň ZŠ a

Klaudia Eibenová, Hana Žofková

Nakladatelství Práce

Jan Vitoul

Středisko učebnic