Čítanka 3.roč. - Nově - vhodná pro žáky s SPU

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

EAN: n368

Náš kód: 261144

Dostupnost: do týdne

Cena: 179.00 Kč


Představujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K novým čítankám (formátu B5) se postupně vydávají jejich rozšířené verze – čítanky vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (formátu A4). Všem žákům pomáhají zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňují jejich inkluzi v běžné třídě. Rozšířené verze čítanek mají mnohostranné využití a práci s nimi doporučujeme: • všem žákům pro rozvíjení jejich čtenářských dovedností • žákům se SVP pro usnadnění jejich inkluze v běžné třídě • vyučujícím, kteří mají ve své třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami • školním speciálním pedagogům, kteří pro reedukaci poruch využívají disponibilní hodiny, kroužky nebo individuální péči • rodičům a učitelům, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat V podbarvených pruzích po stranách a v dolní části stránek rozšířených verzí čítanek najdete úkoly, které je možné využívat pro nápravu některých individuálních specifických obtíží. Zaměřují se zejména na: • rozvoj čtenářských dovedností • zlepšení verbálního projevu a obratnosti ve vyjadřování • zpevnění percepce sluchové (zpevnění analýzy a syntézy; rytmizace) • zpevnění percepce zrakové a procvičování očních pohybů • jistotu v pravolevé orientaci a v prostorové orientaci • rozšíření znalostí • posílení logického myšlení a paměti Modrou barvou jsou po stranách uvedeny výpisky z obsahů, fialovou barvou pak otázky, jejichž zodpovězení nahrazuje výpisky z obsahů. Zelenou barvou jsou psány doplňující a vysvětlující informace (včetně případné zvláštní výslovnosti) a označena slova v textu, kterých se týkají. Červenou barvou jsou v textu označena slova, u nichž je po straně kurzívou uvedena správná výslovnost. Černou barvou jsou doplněny další úkoly a otázky k ukázkám. V některých textech naznačují správné slabikování slov tučně zvýrazněné slabiky. Doporučujeme MIUč+ Čítanka 3. Tato MIUč+ obsahuje řadu interaktivních cvičení zaměřených především na rozvoj čtení s porozuměním. Na žáky čeká Pohádková zahrada, kam jim pohádkové bytosti ukryly nápovědy k otázkám.

Jan Vitoul

Středisko učebnic