Čítanka 2.roč. - Nově - vhodná pro žáky s SPU

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

EAN: n268

Náš kód: 261124

Dostupnost: do týdne

Cena: 179.00 Kč


ředstavujeme vám novou řadu čítanek pro 1. stupeň vhodnou i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všem žákům pomáhají zlepšovat jejich čtenářskou dovednost i obratnost ve vyjadřování a žákům se SVP usnadňují jejich inkluzi v běžné třídě. Rozšířená verze Čítanky pro 2. ročník má mnohostranné využití a práci s ní doporučujeme: • všem žákům 2. ročníků pro rozvíjení jejich čtenářských dovedností • žákům se specifi ckou poruchou učení, především s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů, a to pro usnadnění jejich integrace v běžné třídě • vyučujícím 2. ročníků, kteří mají ve své třídě žáky s obtížemi ve čtení bez výrazných kognitivních deficitů • vyučujícím jako materiál do hodin tzv. intervence, a to za účelem doučování • rodičům a učitelům, kteří chtějí s dětmi stimulačně pracovat Tato čítanka je rozšířena o béžové pruhy po stranách a v dolní části stránek, kde jsou zařazeny úkoly, které se zaměřují zejména na: • rozvoj čtenářských dovedností • zlepšení verbálního projevu a obratnosti ve vyjadřování • zpevnění percepce sluchové (zpevnění analýzy a syntézy; rytmizace) • zpevnění percepce zrakové, procvičování očních pohybů a procvičování zrakového rozpětí • jistotu v pravolevé orientaci a v prostorové orientaci • rozšíření znalostí • posílení logického myšlení a paměti Modrou barvou jsou po stranách uvedeny výpisky z obsahů, fialovou barvou pak otázky, jejichž zodpovězení nahrazuje výpisky z obsahů.

Jan Vitoul

Středisko učebnic