Český jazky 2.roč. - učebnice - nová řada

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

EAN: n255

Náš kód: 261120

Dostupnost: na skladě

Cena: 99.00 Kč


V úvodu nové učebnice je zařazeno opakování učiva z 1. ročníku. Následně se žáci se v učebnici seznámí s pojmy abeceda, slovo a věta, naučí se různé druhy vět, ozřejmí si pojmy slovo, slabika, hláska a písmeno, tvrdé a měkké souhláskami, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a slovní druhy. Naučí se základy psaní velkých písmen a spojování vět do souvětí. V závěru nechybí souhrnné opakování. Učebnice obsahuje množství úkolů k procvičení, básniček, hry, samostatné práce, doplňující mluvnické i slohové úkoly; je přehledná a bohatě ilustrovaná. V textu jsou zařazeny odkazy na příslušné strany v pracovních sešitech Český jazyk 2 nově, 1. a 2. díl (formát A4). Orientaci v učebnici usnadňují různobarevné podklad (zelenou jsou podloženy názvy jednotlivých kapitol, žlutou barvou definice). Navíc učebnice obsahuje piktogramy, které žákům usnadňují orientaci ve cvičeních a aktivitách. V učebnici jsou uplatněny mezipředmětové vztahy (zejména prvouka, výtvarná a hudební výchova, pracovní činnost).

Doporučené doplňky:

Písanka 2.roč. 1.díl - dvoubarevná

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Písanka 2.roč. 2.díl - dvoubarevná

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Jan Vitoul

Středisko učebnic