Prvouka 1.roč. - metodická příručka

Autor: Dvořáková Michaela, Stará Jana, Dvořák Dominik

Nakladatelství Fraus

EAN: 9788072386468

Náš kód: 221302

Dostupnost: do týdne

Cena: 399.00 Kč


Příručka učitele. Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně dílčích výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, jejichž dosahování může učivo uvedeného tématu sloužit, a konkrétních klíčových kompetencí a průřezových témat, na něž je v daných vyučovacích hodinách kladen důraz. Nejrozsáhlejší prostor je věnován podrobným popisům možných činností a her ke každé stránce učebnice. Aktivity a úkoly v příručce učitele zahrnují širokou škálu organizačních forem – společnou výuku celé třídy, samostatnou práci dětí (případně s využitím pracovních listů), učení ve dvojicích a kooperativní aktivity ve skupině, náměty na domácí úkoly a spolupráci s rodiči a komunitou. Jsou zařazeny i tipy na projekty. Kromě toho příručka učitele uvádí ke každému tematickému celku řadu rozšiřujících informací a zajímavostí pro učitele a odkazy na další literaturu a zdroje v internetu.

Doporučené doplňky:

Prvouka 1.roč. - pracovní učebnice - upravené vydání

Dvořáková Michaela, Stará Jana

Nakladatelství Fraus

Plakáty k prvouce 1.roč.

Nakladatelství Fraus

Jan Vitoul

Středisko učebnic