Máte konkrétní požadavek na objednávku a nechcete se zdržovat s vyhledáváním či Vaší registrací?

Nenašli jste Vámi hledané zboží?

Jste v situaci že během nákupu v našem e-shopu nevíte jak dál?


Nabízíme Vám možnost zatelefonovat naší operátorce, která Vám pomůže požadavek vyřešit.

Naše operátorka je tu pro Vás v pracovní dny od 8.00hod – 15.00hod

Telefon: +420 585 347 088

Mobil: +420 739 940 082

Pokud mimo pracovní dobu zašlete svůj požadavek na info@javidis.cz, odpovíme Vám v nejkratším možném termínu.

Zavřít
P
o
m
o
c

Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinnost zaměstnavatelé plní:

  • a. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  • b. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  • c. odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce ČR. Nesplní-li zaměstnavatel tuto povinnost, stanoví mu krajská pobočka Úřadu práce ČR povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím podle daňového řádu. Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele.

Plníte výše uvedenou podmínku způsobem dle písmena c)?
Máme pro Vás řešení …

Od roku 2002 podíl našich zaměstnanců se zdravotním postižením činí více než 50%, z toho důvodu jsme oprávněni poskytovat tzv.náhradní plnění. Vzhledem k zásadním změnám platných od 1.1.2012, nelze automaticky námi vydané faktury uplatňovat do náhradního plnění, je třeba se informovat na volné kapacitě finančního objemu, který Vám můžeme poskytnout.

Informujete se prosím na:vitoul@javidis.cz, případně telefonicky na 604 704 922